Czy można montować okna zimą?

Można, warunkiem koniecznym jest temperatura powietrza nie niższa niż -6 stopni Celsjusza.