Czym różnią się drzwi prawe i lewe?

Drzwi lewe i prawe rozróżniamy w następujący sposób:
otwierając „na siebie” drzwi lewe rozpoznajemy po usytuowaniu zawiasów po lewej stronie skrzydła, analogicznie drzwi prawe po usytuowaniu zawiasów po prawej stronie.