Jak rozpoznać czy potrzebuję nowych drzwi i okien?

Głównymi czynnikami kwalifikującymi stolarkę do wymiany jest brak szczelności, funkcje niespełniające dzisiejszych norm, przestarzała konstrukcja, niska termoizolacyjność, niska ergonomia użytkowania, mała dźwiękoszczelność oraz względy estetyczne.