Kondensacja pary na oknach - jak zapobiegać?

Aby zapobiec lub zmniejszyć zjawisko skraplania się pary wodnej na szybach, możemy zastosować w nowo wykonywanych oknach następujące rozwiązania:
- stosowanie szyb dwukomorowych
- stosowanie w zestawach szybowych ciepłych ramek dystansowych
- stosowanie nawiewników w pomieszczeniach, w których panuje wyższa wilgotność
- stosowanie i praktyczne wykorzystywanie okuć okiennych z mikrowentylacją.